📕 RECENZIA: Umelecký Eugen Onegin

Klasická literatúra si zaslúži väčšiu pozornosť. No keď neprší, aspoň, že kvapká. Povedal by slovenský milovník klasickej literatúry pri pohľade na nové vydanie Eugena Onegina.

Veru, aké nádherné prekvapenie, uzrieť tak atraktívnu a sviežu podobu slávneho veršovaného románu. V tomto novučičkom purpurovom kabáte sa Onegin nemusí báť, že by ho azda prehliadli oči mladého čitateľa, zápasiaceho s hlodavou túžbou okúsiť niečo známe. „Ono sa to rýmuje!“ s horlivým zaúpením dvihne junák oči od pofiderne štruktúrovaného textu. Nebuďme však krutý k modernému čitateľovi. Unáhlené odsúdenia umeleckého intelektu zvyknú strieľať slepými, ba ešte častejšie, dokážu zraniť samotného útočníka. Na to sú tu iní experti. Radšej napíšme, prečo Eugen Onegin, podobne ako mnoho iných diel klasickej literatúry, ostáva, a naďalej aj ostane, večným dielom hodným našej pozornosti.

Klasické dielo Alexandra S. Puškina patrí medzi to najznámejšie z ruskej literatúry. Rozprávačom príbehu je samotný básnik diela. Puškin sa v texte dokonca sám menuje. Nahlas uvažuje a celý svoj prednes otvorene venuje svojim potenciálnym čitateľom. Hlavným zdrojom záujmu je ako názov veršovaného románu naznačuje, práve jeho priateľ (ak sa to tak dá nazvať), menom Eugen Onegin. Je to Onegin, na kom sa Puškin snaží prezentovať morálny úpadok človeka 19. storočia. Oneginov charakter však možno veľmi ľahko prisúdiť aj súčasníkovi. Onegin to je „syn rozkoše a zábavy.“ Človek nenútene v centre debát, ktorému sa dámy neostýchajú venovať svoju priazeň. Ale ťažko by sme mohli hovoriť o šťastí, keďže Onegina postihne zákerná otupenosť a nuda. Keď sa Onegin spozná s vášnivým básnikom menom Vladimír Lenskij, Puškin ich kamarátstvo opisuje ako „prúd a kameň, verše a prózu, ľad a plameň.“

Samozrejme, človek nemusel Eugena Onegina nikdy čítať, aby aspoň jedným uchom niekedy nepočul o tom, že príbeh je známy najmä svojím duelom. Zápas medzi dvomi sokmi je centrálnym konfliktom celého diela. Ide o hlavný zvrat, ktorého obraz sa veľmi účinne a štýlovo ocitá aj na titulnej obálke knihy. Bližšie dôvody duelu a jeho hlavných aj vedľajších protagonistov si samozrejme necháme pre seba, avšak je vcelku pochopiteľné, že jednou z hlavných ingrediencií bude láska a zrada. Ale Eugen Onegin je omnoho komplexnejšie dielo, než aby sme ho mohli v jeho ucelenosti opísať len ako súboj dvoch mužov. Zásluhu na tom má práve Puškinov prejav. Jeho štýl, živé opisy prostredí, hĺbavé vykreslenia charakterov, sebareflexia zachádzajúca až do irónie, opakujúce sa odkazy na Lorda Byrona, opakujúce sa odkazy na svoju dobu, spoločnosť a poéziu.

Eugena Onegina sa hlavne netreba báť. Ide o veršovaný román, ktorý je zrozumiteľný a hnaný príbehom. Podobne ako Beowulf, Božská komédia alebo Homérove eposy IliasOdysea, aj Eugen Onegin sa číta pomerne ľahko. Inak povedané, nečakajte lyrickú poéziu romantikov, napriek tomu, že Puškin na Byrona odkazuje nielen štýlovo, ale aj formálne. Ilustrácie Lenky Šimečkovej veľmi pekne znázorňujú náladu a symboliku písaného slova. Kresby vhodne dotvárajú pútavý obraz, ktorý by mohol dielo viac priblížiť aj menej interesovanej skupine čitateľov. Ilustrácie sú symbolicky ladené s dôrazom na kontrast hlavných hrdinov, čo v niektorých prípadoch nemusí úplne korešpondovať s premenlivými charaktermi postáv.

Inak povedané Onegin nám z obrázkov vychádza najmä ako antagonista (zastretý pohľad, temnota, hniloba – vyzerá takmer ako Dracula), čo môže byť vzhľadom na Puškinov text a najmä jeho ohybnosť a premenlivosť, nemenná kategorizácia postavy. Pretože, nech už sú dôvody akékoľvek, láska dielom rezonuje v rôznych inštanciách. Zaujímavou je potom najmä Puškinova voľba lásky k sebe samému. Ale podobných, diskutabilných tém, ktoré naďalej ostávajú stále živými predmetmi literárnych dohadov, je Eugen Onegin plný. A dobrou správou je, že v knihe dokážeme stále objavovať aktuálne, živé témy. Rovnako ako aj obraz dýchajúceho života.     

Knihu prečítal a recenziu napísal… chvíľka napätia… Radoslav Irša, ktorý stojí aj drží pevne v rukách s prstami na klávesnici projekt Arty film&book.