Gorila.sk podporuje Plamienok

Plamienok n.o. sa stará, aby život nevyliečiteľne chorých, zomierajúcich a smútiacich detí bol radostnejší. Nákupom na Gorila.sk môžete prispieť a podporiť Plamienok v tejto dôležitej a náročnej misii.

Plamienok n.o. sa významne podieľa na rozvoji detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva, terapie pre deti a ich rodiny. Bezplatne, s láskou, dôverou a podporu pre všetkých, ktorí to najviac potrebujú.

Pre dieťa, ktoré je v paliatívnej/ hospicovej starostlivosti, a jeho rodinu, je najdôležitejšie, aby každodenné spoločné okamihy strávili v čom najbližšom známom prostredí –  v kruhu rodiny, doma. Pre rodinu je dôležitá podpora, či už psychická alebo lekárska, ktorá prichádza zo strany Plamienka. Členovia tímu Plamienok navštevujú rodiny doma a pomáhajú zvládnuť náročné obdobia, odbornosťou a empatickým prístupom prinášajú rodinám viac života a menej bolesti.

Psychológovia, psychoterapeuti či hovorový terapeut pomáhajú v poradenskom centre rodinám a deťom spoločne prekonávať pocit izolácie, viny, úzkosti alebo iné psychologické ťažkosti, ktoré veľakrát sprevádzajú stratu blízkeho. 

V centre sa stretávajú aj skupiny rodín s podobným osudom, ktoré spoločným zdieľaním hľadajú cesty ako opäť žiť aj po strate.

Plamienok je nezisková organizácia, ktorej činnosť viete podporiť aj vy, napríklad kúpou kníh či filmov z Gorila.sk.  Zaokrúhlením sumy v objednávke pomôžete  Plamienku, aby pokračoval v dôležitej misii. Všetky príspevky sú priamo odovzdané Plamienku.

Gorila ďakuje z celého ❤️ srdca za vašu podporu, ktorú venujete Plamienku.