Chcete žiť dlhšie? Čítajte knihy!

Mohlo by nám pár prečítaných stránok denne pridať niekoľko rokov života? Mohlo! Štúdia Univerzity Yale preukázala, že ľudia, ktorí čítajú, žijú zhruba o dva roky dlhšie.

V štúdii, publikovanej v časopisoch Social Science a Medicine, výskumníci zhodnotili údaje o 3 635 Američanoch vo veku nad 50 rokov.

Respondenti boli rozdelení do niekoľkých skupín. Prvú skupinu tvorili tí, ktorí čítali min. 3,5 hodiny týždenne, druhú tí, ktorí čítali max. 3,5 hodiny týždenne a v neposlednom rade tí, ktorí nečítali vôbec.

Vedci zistili, že tí, ktorí čítali viac ako 3,5 hodiny týždenne, mali o 23% menšiu úmrtnosť do 12 rokov ako ostatná pozorovaná skupina. Čitatelia, ktorí naopak nečítali viac ako 3,5 hodiny týždenne, mali úmrtnosť menšiu len o 17%.

Aké ďalšie pozitíva prináša čítanie?

Ukázalo sa, že ľudia, ktorí čítali knihy, vykazovali výrazné kognitívne schopnosti -mali lepšiu pamäť a vedeli lepšie počítať.

Avšak čítanie časopisov a novín nemalo rovnaký účinok ako čítanie kníh. Nie je jasné, prečo existuje tak silná spojitosť medzi čítaním kníh a dlhovekosťou, ale predchádzajúce štúdie naznačujú, že čitatelia majú tendenciu byť zdravší, bohatší a všeobecne vzdelanejší, čo môže mať na dĺžku života pozitívny vplyv.

Ďaľšieho prieskumu sa zúčastnilo 4 164 Britov, medzi ktorými boli zahrnutí čitatelia aj “nečitatelia,”pričom sa preukázalo, že dospelí, ktorí čítajú len 20 minút týždenne, bývajú omnoho častejšie nespokojní so svojím životom.

Ďalej sa tiež ukázalo, že veľa nečitateľov je viac náchylných k depresiám. Jeden z piatich čitateľov uviedol, že mu čítanie prináša radosť a s knihou sa cíti menej osamelý.

Záver je jasný – s dobrými knihami sa skrátka prepláva životom oveľa príjemnejšie. 🙂